Velkommen til

Familiecentret Vibygård

Kom indenfor
hjem

Familiecentret Vibygård

Familiecentret Vibygård er et dag- og døgntilbud til familier.

“Intensive forløb, hvor der gives intensiv støtte til barn og forældre, virker” -Anne-Dorthe Hestbæk, seniorforsker hos VIVE.

Se med her:

Hvem vi behandler

Vi modtager familier fra hele landet. Familierne visiteres via kommunen.
Vi modtager familier, hvor børnene har tilknytningsproblemer, traumer, angst og hvor børnene viser tegn på mistrivsel. Børn på alle alderstrin.

Vi modtager familier, hvor forældrene har problemer med misbrug, vold, incest og trivselsproblemer i det hele taget.

Vi modtager familier, hvor der ønskes en vurdering af forældrenes kompetencer.

Socialtilsyn Øst

“Det vurderes, at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet og leverer den fornødne sammenhæng i kvaliteten og i indsatsen, indenfor de omhandlende temaer.
Det vurderes ligeledes, at tilbuddets nuværende indsats i høj grad kan dokumentere positive resultater på konkrete familiers udvikling.
Dette vurderes at være i overensstemmelse med de samlede tilbagemeldinger fra de implicerede deltagere i forbindelse med tilsynsbesøget og den indhentede dokumentation.
Det er vurderingen, at beboerne, ud fra deres individuelle udfordringer, udvikles og trives.” -Efterår 2019

Find hele rapporten her.

omgivelserne

De fysiske rammer

testside-three

Vibygård

Vibygård er her hvor beboerne og medarbejderne primært opholder sig. 

Dåstrupgård

Dåstrupgård huser undervisnings- og pasningstilbud, og har plads til at en familie kan bo her.

Petershal

Petershal bruges jævnligt med beboerne, samt til personaletræning af medarbejderne.

Vibygård er et gammelt gods, som har eksisteret siden 1360. I 1857 blev de nuværende bygninger opført i Italiensk landvilla stil. Det er disse hovedbygninger som Iver og Aase m.fl. købte i 1982. I 1986 startede de Familiecentret Vibygård som ligger i sidebygningerne til hovedbygningen.

Dåstrupgård er en gammel bindingsværkgård, der blevet bygget i 1699. Gården ligger lige ved gadekæret og kirken i Dåstrup. Også her er der god plads til udfoldelse og gården ligger kun ca. 2 km fra Familiecentret. Gården huser familiecentrets undervisnings- og pasningstilbud.

Petershal er et gammelt sommerpensionat beliggende nær vandet på Ulvshale på Møn. Det fungerer i dag som Familiecentrets sommerhus, hvor vi tager ned i ferier og andre tidspunkter. Der er i alt 11 værelser og store fællesrum, så hele familiecentret kan være der på en gang.

 

 

 På Vibygård er der venligt dyreliv. I de naturlige omgivelser kan man kan sætte sig og lytte til fuglene synge, hilse på kaninen, eller kigge til fårene og hønsene. Vi får også jævnligt besøg af Gizmo, Baloo og Aslan. Tre meget godmodige og rare hunde; en chihuahua og to labradorer.

Dyrelivet på Vibygård familiecenter, er med til at skabe en god og rolig atmosfære for børn og voksne.

familiebehandling-billede-parallax

Behandlingen

behandling

 

Vi må møde familien der, hvor den er, og sammen med dem skabe muligheder for at gå nye veje. 

Vores motto er frit efter Søren Kierkegaard.

Familiecentret er et tilbud til familier, der har brug for hjælp til at klare den daglige tilværelse. Det er ofte familier, hvor forældrene selv har haft en vanskelig opvækst, og som derfor har brug for at få fortalt om og bearbejdet denne, før de helt er i stand til at varetage omsorgen for deres børn.

Ofte sker der det, at børnene kommer til at leve et liv, der ligner forældrenes på trods af forældrenes ønske om det modsatte. Familiecentret er således et tilbud om hjælp til forældrene, så de kan bryde den sociale og psykologiske arv.

Børnene har mulighed for at blive i deres hjem-miljø (skole, børnehave mm.) hvis afstand og trivsel taler for det.
Ellers går børnene i familiecentrets interne undervisning- og pasningsordning, som varetages af faguddannet lærer- og pædagogpersonale. Børnene deltager altid sammen med forældrene om onsdagen, hvor der er familieterapi/dag og torsdag eftermiddag, hvor der er forældre/barn-aktivitet.

Familiecentrets behandlingsfilosofi tager udgangspunkt i den eksistentialistiske filosofi og menneskesyn. Det betyder, at mennesker opfattes som hele individer, der er frie og aktivt handlende i forhold til sig selv og samfundet/omgivelser. Dermed er mennesket også ansvarligt i forhold til sine handlinger. Mennesket er herved også i stand til at træffe nye valg og nye handlingsmuligheder.

Vi vokser som mennesker op under nogle ydre omstændigheder, som også er med til at forme vores tanker og handlemuligheder. Mennesket er et socialt væsen, som er afhængig af andre mennesker, og som kun kan forstås i forhold til sine relationer.

Med dette som udgangspunkt har vi fokus på så vel de indre som de ydre omstændigheder, som mennesket vokser op og lever under. Det betyder, at de teorier, som vi arbejder med i det daglige, mere eller mindre har udgangspunkt i dette menneskesyn. Stort set alle voksne, og de fleste af børnene, der kommer til familiecentret, kommer med flere traumer i bagagen.

Det betyder, at langt de fleste beboere er ramt af frygt og uro og lever med et højt niveau af arousal og usikkerhed. For at imødegå dette og for at skabe et terapeutisk klima, hvor det er muligt at udvikle sig, er det nødvendigt at bygge familiecentret op som et sikkert sted. Derfor har vi nogle ydre rammer som skal sikre, at den enkeltes frihed ikke indskrænkes. Med udgangspunkt i en konsekvenspædagogisk tænkning (Jens Bay) siger vi Nej til vold og misbrug. Vælger beboeren alligevel at sige Ja til vold eller misbrug, bliver han eller hun bortvist fra behandlingen i en uge efter en samtale. Når ugen er gået afholdes en tilbagetagnings-samtale, hvor beboeren får mulighed for at sige Ja til behandlingen igen. Der snakkes derefter om, hvad der skete, og hvad beboeren kan gøre for at fastholde sit ‘Ja’ til behandlingen – også i sine handlinger.

Med disse ydre rammer skabes ‘Det sikre sted’ ud fra en miljøterapeutisk forståelse, hvor principper som ‘demokratisering’ og ‘fællesskab’ (oprindeligt udtrykt af Maxwell Jones’ i hans Therapeutic Society), i kombination med en tilladende holdning til følelser, udmøntes i et nærvær mellem beboere og personale – og bæres af det, der udspiller sig i relationerne her og nu.

Det er nødvendigt, som Søren Kierkegaard siger, at møde det andet mennesket der, hvor det er, hvis vi vil hjælpe. Det er forudsætningen for, at vi kan opbygge den tillid, som er nødvendig, hvis beboeren skal åbne for de smertelige sår, de bærer rundt på – og som har tendens til at blive gentaget i generationer gennem en social og psykologisk arv.

Med ovenstående som basis bliver det muligt at bearbejde de traumer, som beboerne kommer med. En bearbejdning som kræver, at man bliver mødt med anerkendelse, oprigtig interesse og faglig kompetence. Personalet har relevante uddannelser (pædagog, lærer, psykolog og lignende) samt en terapeutisk efteruddannelse som psykoterapeut. Personalet har ofte også en efteruddannelse som chok-traume-terapeut.

Vi arbejder med gestalt- og kropsterapeutiske metoder og med den eksistentielle psykoterapi som grundlag. Af teoretikere drejer dette sig bl.a. om Fritz Perls, Alexander Lowen, Irvin D. Yalom og Ernesto Spinelli.

I forhold til børnene arbejder vi bl.a. med forståelse fra Winnicott, Stern og Hart. Vi arbejder ligeledes med tilknytningsterapi, som sikrer børnene en sikker favn, hvori de kan udtrykke deres følelser, og hvor de kan genfinde en mere sikker tilknytning.

I forhold til traumebehandling arbejder vi med udgangspunkt i Peter Levine og Ulla Rung Weeke, som begge har mange års erfaring med kriser og traumer, og som er opdateret på den seneste hjerneforskning.

Behandlingens varighed

Behandlingen er opdelt i 2 faser:
– Døgn- eller dagophold. Varighed 3-12 måneder.
– Efterbehandling. Varighed 12 måneder.

Ugeplan

Dag- eller døgnopholdet er bygget op omkring en ugeplan. Denne ugeplan følges dagligt og man kan sige, at de voksne beboere har en “terapeutisk arbejdsdag” fra kl. 9.00 – 15.30. Ugeplanen er vist nedenfor.

 Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag Fredag
9.00 – 9.10 Skolen kører 9.00 – 9.10 Skolen kører 9.00 – 9.10 Skolen kører 9.00 – 9.10 Skolen kører
9.20 – 9.50
Morgenmøde m. beboerne
9.20 – 10.30
Morgenmøde m. beboerne
9.00 – 10.00
Fælles-rengøring
på familiedage
9.20 – 10.00
Morgenmøde m. beboerne
9.20 – 10.00
Fælles-rengøring
10.00 – 13.00
Gruppeterapi
10.45 – 12.00 Krop, sind og bevægelse Familieterapi
eller
Familiedag
10.15 – 11.30
Individuelle terapier
10.15 – 12.15 Undervisning for beboerne
11.45 – 13.00
Individuelle terapier
12.15 – 13.00
Frokost
12.30 – 13.30
Frokost
12.00 – 13.00
Skole kommer hjem – Frokost
13.00
Skolen kommer hjem
 13.00 – 14.00
Weekendmøde med beboerne
14.00
Skolen kommer hjem
13.00 – 15.30
Personalemøde – beboerne fri.
13.15 – 15.30
Forældre/Barn
aktivitet
14.00
Skolen kommer hjem

Temauger

Med jævne mellemrum (ca. hver 6. uge), holder vi temauger, hvor det almindelige ugeprogram er afløst af et tema, som styres af 3 af familieterapeuterne. Nogle af de temaer, som er blevet afholdt, har haft titler som “Dit indre barn”, “Lær din krop at kende”, “Din relation til dit barn” og “Mit netværk og familierelationer”

Brugerundersøgelse

Vi vil opfordre alle til at læse vores interne brugerundersøgelse. I undersøgelsen adspurgte vi tidligere familier om deres oplevelser med deres ophold på familiecentret. Den kan hentes her

 

 

testside-two

Behandlingsforløb

Når familien kommer til Vibygård tilknyttes en kontaktperson, som er en af familieterapeuterne og de voksne i familien får tilknyttet en fast terapeut.

Børnene går som regel i vores interne undervisnings- og pasningstilbud, hvor vi har ansat en skolelærer og en pædagogisk medhjælper, begge med terapeutisk efteruddannelse.

Hvis børnene bor tæt på familiecentret, kan de fortsætte i den skole, hvor de kommer fra. Fælles for alle børnene er, at de ikke går i skole eller undervisningstilbud om onsdagen, hvor der arbejdes intensivt med familierelationerne.

Der er personale tilstede indtil børnene er kommet i seng, som regel kl. 20, og herefter er personalet, som bor på stedet, til rådighed for familierne. De kan tilkaldes, hvis der er problemer resten af døgnet. Vores souschef bor 2 km fra familiecentret er også en del af døgndækningen. Herudover har beboerne mulighed for telefonisk kontakt med deres kontaktperson døgnet rundt.

Kl. 15.30 er dagsprogrammet slut og børnene er kommet hjem fra skole/undervisningstilbud. Derefter fokuseres der på de dagligdags gøremål og relationerne.

Hvis der er behov for yderligere døgndækning, skal dette aftales særskilt for den enkelte familie.

Efter endt døgn- eller dagbehandling er det vigtigt, at familien bliver “fulgt ordentligt hjem”. Dette sker i form af efterbehandling.

Der er oftest opstået tillidsfuld kontakt mellem beboere, personale og især kontaktperson under opholdet. Det er denne kontakt og den faglige ekspertise hos personalet, som skal hjælpe beboerne til at videreføre de færdigheder, de har fået under opholdet.

Kontaktpersonen kommer på hjemmebesøg en gang om ugen, hvor der arbejdes videre med familieterapi og beboeren får hjælp til at komme i gang med praktiske og pædagogiske ting i hverdagen. De voksne i familien fortsætter deres individuelle terapeutiske arbejde. Dette foregår på Vibygård hver 14. dag.

personalet

Personale

medarbejdergruppen-tekst
Finn Kvist Glad

Finn Kvist Glad

Institutionsleder, familieterapeut

Jeg er født i 1976 og blev ansat på Familiecentret Vibygård i foråret 2016. Tidligere har jeg arbejdet med udsatte unge og familier i flere forskellige sammenhænge.
Jeg har været daglig leder på en dagbehandlingsskole, misbrugsbehandler og afdelingsleder på en døgninstitution.
Jeg blev uddannet bager i 1996, men fandt efter nogle år i faget ud af, at jeg ville arbejde med mennesker, hvilket jeg har været glad for lige siden.
Jeg har gennem tiden taget følgerne uddannelser og kurser: Psykoterapeut (2008), Mænd, relationer og seksualitet (2012), Managing Antisocial Personality Traits (2013), NADA Akupunktur (2014), Hypnotisør og Hypnoterapeut (2015), Relationel biologisk traumebehandler (2016).
Jeg er gift med Signe og sammen har vi to drenge fra 2003 og 2007. Jeg nyder familielivet, men der skal også være plads til lidt sport indimellem. Jeg har tidligere været på landsholdet i judo og sport har altid haft en plads i mit hjerte og har stor betydning for mit velbefindende.

Trine Sissel Jensen

Trine Sissel Jensen

Behandlingsansvarlig, cand. psych. aut.

Jeg er født i 1975. I 2002 blev jeg uddannet psykolog fra Københavns Universitet, og samme år blev jeg ansat på Vibygård. Jeg har deltaget i efteruddannelse hos Ulla Rung Weeke (chok-traume) og taget forskellige kurser, bl.a. i hypnose og kropsterapi, for at dygtiggøre mig.
Jeg bor i hovedbygningen på Vibygård sammen med min mand og vores tre piger.
Jeg er optaget af tilknytningsteorier og muligheden for at arbejde med/reparere tilknytningen mellem forældre/barn i praksis. Jeg er medlem af Nordisk forening for Holding-terapi.

Rasmus Hecht Glad

Rasmus Hecht Glad

Økonomi- og bygningsansvarlig

Jeg er født 1975. Jeg blev ansat på Familiecentret Vibygård i marts 2002 som ‘alt-mulig-manden’, som også kan træde til og passe børn. Derudover vedligeholder og passer jeg bygningerne og arealer på både Vibygård, Dåstrupgård og Petershal.

Anne Mette Dantoft

Anne Mette Dantoft

Familieterapeut

Jeg er uddannet afspændingspædagog og psykoterapeut. Jeg er meget optaget af relationsarbejde og det kropslige aspekt i det terapeutiske arbejde, og af den måde kroppen ‘husker’ og ‘erfarer’.
Jeg har taget grunduddannelsen i relationel, biologisk traumeterapi hos Ulla Rung Weeke og er uddannet NADA-akupunktør hos NADA-Danmark.
Jeg har mange års erfaring indenfor det socialpædagogiske og psykiatriske felt og arbejdet med udsatte og sårbare unge og voksne.
Jeg er født i 1965 og bor til daglig i Sorø med min mand, vores to døtre og vores hund.

Signe Denckert Hernes

Signe Denckert Hernes

Familieterapeut, cand.psych.
Rikke Rask Møller

Rikke Rask Møller

Familieterapeut
Hans Alm Olsen

Hans Alm Olsen

Lærer

Født 1960, uddannet lærer og voksenunderviser på Blaagaard seminarium. Uddannet organisk psykoterapeut på Sophienholm, TFT-uddannet, intuitiv massør – tft-og indien inspireret. Årskursus i sorg-krise hos Ulla Rung Weeke.
Har været kursusleder for unge i Ringsted, Hvidovre og Hillerød, har været selvstændig med mad og kursus, har arbejdet på div. behandlingshjem og psykiatriske bosteder.
Jeg bor i et lille hus på landet, spiller (for) lidt tennis, dyrker lidt indadskuen i Indien når muligheden byder sig, laver gerne en lille ret og en dessert, hvis man spørger pænt.
Jeg startede på Vibygård i 1994 og har med en enkelt afstikker eller to, været her siden og fyldt folk med vigtig viden og/eller ligegyldig info.

Anette Olsen

Anette Olsen

Sekretær

Jeg er født i 1972 og er uddannet sekretær på Køge sygehus, hvor jeg var ansat i 15 år.
Jeg blev ansat som sekretær på Vibygård i maj 2006.
Jeg har to dejlige børn.
To-årigt uddannelsesforløb i chok, traume og krise ved Skolen for Psykosomatik.

Ane Feierskov Knudsen

Ane Feierskov Knudsen

Kommunikationsmedarbejder, pædagogmedhjælper

Jeg er født i 1981 og uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus. Jeg er i gang med en psykoterapeutisk efteruddannelse på Akademiet for Psykoterapi.
Jeg har arbejdet med kommunikation i bl.a. Trampoline House, Forbrugerrådet Tænk, DR og Folkekirkens Nødhjælp. Derudover har jeg gennem årene arbejdet med flygtninge, børn/unge og socialt udsatte på asylcentre, herberg og i familiebehandlingsregi.
På Vibygård arbejder jeg primært med kommunikationen ud af huset.
Jeg bor i København med min mand og mine to døtre.

Finn Kvist Glad

Finn Kvist Glad

Institutionsleder, familieterapeut

Jeg er født i 1976 og blev ansat på Familiecentret Vibygård i foråret 2016. Tidligere har jeg arbejdet med udsatte unge og familier i flere forskellige sammenhænge.
Jeg har været daglig leder på en dagbehandlingsskole, misbrugsbehandler og afdelingsleder på en døgninstitution.
Jeg blev uddannet bager i 1996, men fandt efter nogle år i faget ud af, at jeg ville arbejde med mennesker, hvilket jeg har været glad for lige siden.
Jeg har gennem tiden taget følgerne uddannelser og kurser: Psykoterapeut (2008), Mænd, relationer og seksualitet (2012), Managing Antisocial Personality Traits (2013), NADA Akupunktur (2014), Hypnotisør og Hypnoterapeut (2015), Relationel biologisk traumebehandler (2016).
Jeg er gift med Signe og sammen har vi to drenge fra 2003 og 2007. Jeg nyder familielivet, men der skal også være plads til lidt sport indimellem. Jeg har tidligere været på landsholdet i judo og sport har altid haft en plads i mit hjerte og har stor betydning for mit velbefindende.

Trine Sissel Jensen

Trine Sissel Jensen

Behandlingsansvarlig, cand. psych. aut.

Jeg er født i 1975. I 2002 blev jeg uddannet psykolog fra Københavns Universitet, og samme år blev jeg ansat på Vibygård. Jeg har deltaget i efteruddannelse hos Ulla Rung Weeke (chok-traume) og taget forskellige kurser, bl.a. i hypnose og kropsterapi, for at dygtiggøre mig.
Jeg bor i hovedbygningen på Vibygård sammen med min mand og vores tre piger.
Jeg er optaget af tilknytningsteorier og muligheden for at arbejde med/reparere tilknytningen mellem forældre/barn i praksis. Jeg er medlem af Nordisk forening for Holding-terapi.

Rasmus Hecht Glad

Rasmus Hecht Glad

Økonomi- og bygningsansvarlig

Jeg er født 1975. Jeg blev ansat på Familiecentret Vibygård i marts 2002 som ‘alt-mulig-manden’, som også kan træde til og passe børn. Derudover vedligeholder og passer jeg bygningerne og arealer på både Vibygård, Dåstrupgård og Petershal.

Anne Mette Dantoft

Anne Mette Dantoft

Familieterapeut

Jeg er uddannet afspændingspædagog og psykoterapeut. Jeg er meget optaget af relationsarbejde og det kropslige aspekt i det terapeutiske arbejde, og af den måde kroppen ‘husker’ og ‘erfarer’.
Jeg har taget grunduddannelsen i relationel, biologisk traumeterapi hos Ulla Rung Weeke og er uddannet NADA-akupunktør hos NADA-Danmark.
Jeg har mange års erfaring indenfor det socialpædagogiske og psykiatriske felt og arbejdet med udsatte og sårbare unge og voksne.
Jeg er født i 1965 og bor til daglig i Sorø med min mand, vores to døtre og vores hund.

Signe Denckert Hernes

Signe Denckert Hernes

Familieterapeut, cand.psych.
Rikke Rask Møller

Rikke Rask Møller

Familieterapeut
Hans Alm Olsen

Hans Alm Olsen

Lærer

Født 1960, uddannet lærer og voksenunderviser på Blaagaard seminarium. Uddannet organisk psykoterapeut på Sophienholm, TFT-uddannet, intuitiv massør – tft-og indien inspireret. Årskursus i sorg-krise hos Ulla Rung Weeke.
Har været kursusleder for unge i Ringsted, Hvidovre og Hillerød, har været selvstændig med mad og kursus, har arbejdet på div. behandlingshjem og psykiatriske bosteder.
Jeg bor i et lille hus på landet, spiller (for) lidt tennis, dyrker lidt indadskuen i Indien når muligheden byder sig, laver gerne en lille ret og en dessert, hvis man spørger pænt.
Jeg startede på Vibygård i 1994 og har med en enkelt afstikker eller to, været her siden og fyldt folk med vigtig viden og/eller ligegyldig info.

Anette Olsen

Anette Olsen

Sekretær

Jeg er født i 1972 og er uddannet sekretær på Køge sygehus, hvor jeg var ansat i 15 år.
Jeg blev ansat som sekretær på Vibygård i maj 2006.
Jeg har to dejlige børn.
To-årigt uddannelsesforløb i chok, traume og krise ved Skolen for Psykosomatik.

Ane Feierskov Knudsen

Ane Feierskov Knudsen

Kommunikationsmedarbejder, pædagogmedhjælper

Jeg er født i 1981 og uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus. Jeg er i gang med en psykoterapeutisk efteruddannelse på Akademiet for Psykoterapi.
Jeg har arbejdet med kommunikation i bl.a. Trampoline House, Forbrugerrådet Tænk, DR og Folkekirkens Nødhjælp. Derudover har jeg gennem årene arbejdet med flygtninge, børn/unge og socialt udsatte på asylcentre, herberg og i familiebehandlingsregi.
På Vibygård arbejder jeg primært med kommunikationen ud af huset.
Jeg bor i København med min mand og mine to døtre.

video-og-artikler

Medie

Nedenfor kan du finde artikler, debatindlæg og video om og af Familiecentret Vibygård.

 

Altinget.dk: Sådan lykkes det socialdemokratiske Apollo-projekt

…………………………………………………………………………………

Information: Følelser skal på skoleskemaet

…………………………………………………………………………………

Roskilde Dagblad: Gå i behandling, eller få tvangsfjernet jeres børn

Ude & hjemme: Charlottes sidste chance: I lære som mor

sn.dk: Jubilæum med familieterapi

 

 

 

 

kontakt

Kontakt

 

icon-car.pngKML-LogoFullscreen-LogoGeoJSON-LogoGeoRSS-Logo
Vibygård familiecenter

indlæser kort - vent venligst...

Vibygård familiecenter 55.562845, 12.021687
Telefon:

46 14 07 00

Adresse:

Vibygårdsvej 33B, 4130 Viby Sjælland

E-mail:

kontor@vibygaard.dk

CVR-nummer:

26374375

 

Find os på Tilbudsportalen

 

priser

 PRISER

 Prisen for døgnbehandling er godkendt af Socialtilsyn Øst
Priser pr. 1. januar 2021 Alle priser er inkl. moms.
Døgnbehandling (ca. 6 mdr.)

Kr. 57.457,- pr. måned pr. person. = 1.889,- pr. dag.

Dagbehandling (ca. 6 mdr.)

Kr. 41.488,- pr. måned pr. person for de første 2 personer i familien. For efterfølgende personer betales halv dagspris – dog højst kr. 124.464,- pr. måned pr. familie, svarende til 4 personer. Pr. person= 1.364,- pr. dag

Undervisning

Kr. 26.584,- pr. barn pr. måned. Pr. dag = 874 kr.

Pasningsordning

Kr. 26.584,- pr. barn pr. måned. Pr. dag = 874 kr.

Efterbehandling (ca. 1 år)

Kr. 31.694,- pr. måned for hele familien – uanset antal personer. Pr. dag = 1042 kr.